Maica Domnului – model și mijlocitoare pentru omul contemporan

Astăzi, 15 august 2021, credincioșii din Parohia ”Sfântul Nicolae” Măgina – jud. Alba, dimpreună cu preotul paroh Titus Fufezan au participat la Dumnezeiasca Liturghie în Mănăstirea ”Sfânta Treime” Măgina.

Prezența în număr mare a credincioșilor la această sărbătoare, evlavia lor manifestată față de Maica Domnului, împărtășirea cu Trupul și Sângele Mântuitorului Hristos cât și portul popular în care au fost înveșmântați sunt o mărturie concretă a implicării părintelui paroh în viața duhovnicească a credincioșilor din această parohie.

În cuvântarea de învățătură duhovnicească adresată credincioșilor de părintele Titus Fufezan s-a remarcat îndemnul de a căuta modele autentice de urmat și de necontestat în Sfânta Scriptură și în ”Viețile Sfinților”. În mod deosebit s-a remarcat îndemnul de a o avea pe Maica Domnului model de ascultare și mijlocitoare pentru noi, în faţa Părintelui ceresc. De asemenea, s-a evidențiat că Maica Domnului ne este mamă duhovnicească, căreia îi putem cere ajutor şi zilnic să-i adresăm rugăciuni.

Prin prezența credincioșilor din Parohia ”Sfântul Nicolae” Măgina la Mănăstirea ”Sfânta Treime” Măgina s-a concretizat, din nou, tradiția îndelungată de comuniune în rugăciune închinată Maicii Domnului.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *