Pomelnice, donații și direcționare 3,5% din impozit

Transmiterea pomelnicelor se poate face:

  • prin email, la adresa: manastireamagina1570@gmail.com
  • prin telefon, SMS sau mesaj pe WhatsApp, la numărul 0744.615.088
  • prin poștă, pe adresa mănăstirii.

Dacă doriți, puteți să faceți o donație:

  • prin transfer bancar IBAN: RO58 RNCB 0005 0847 0547 0004
  • prin mandat poștal, pe adresa mănăstirii.

Vă rugăm să ne comunicați suma donată și numele persoanei care a făcut transferul sau care a trimis mandatul poștal. Vom confirma primirea donației prin e-mail, scrisoare, SMS sau telefon.

Adresa pentru corespondență:
Mănăstirea “Sfânta Treime” Măgina
Stareț Protosinghel Crucianu Ioan Serafim
str. Pandurilor nr. 149, loc. Măgina,
cod. 515207, jud. Alba, România

Pentru a sprijini Mănăstirea “Sfânta Treime” Măgina cu 3,5% din impozitul pe venit, descărcați formularul 230, actualizat pentru depunere în 2022 și precompletat cu datele mănăstirii – Redirecționare 1 an (aici) sau Redirecționare 2 ani (aici).

Formularul pentru depunere online, pe site-ul ANAF, precompletat cu datele mănăstirii se poate descărca aici.

Datele mănăstirii sunt deja completate, trebuie doar să adăugați datele dumneavoastră personale. Câmpul „Suma” se va completa de către administrația fiscală, care va calcula și va vira suma admisă, conform legii. Dacă ați obținut venituri și din alte surse (activități independente, proprietate intelectuală, cedarea folosinței bunurilor etc.), pe lângă formularul 230 trebuie să completați și Declarația unică, disponibilă pe site-ul ANAF.

Denumire unitate de cult:
Mănăstirea Ortodoxă “Sfânta Treime” Măgina
CIF: 10602011
IBAN: RO58 RNCB 0005 0847 0547 0004