formular D230 online

Pentru completarea datelor personale și validare, formularul trebuie descărcat pe calculator.

La deschiderea ulterioră a fișierului descărcat vor aparea marcate cu roșu câmpurile ce trebuie completate cu datele personale.