Școala mănăstirii

Școala de la Mănăstirea Măgina

Prima şcoală în limba română din judeţul Alba

Prima atestare documentară a şcolii de la Mănăstirea Măgina este din anul 1611. (Schematismus venerabilis Cleri Graeci, Ritus Catholicorum Dioeceseos Fogarasiensis in Transilvania, pro annno a Christo nato MDCCCXXXV ab Unione cum Ecclesia Romana CXXXVIII, Blaj, 1835, p. 30)

A doua atestare documentară a şcolii de la Mănăstirea Măgina este în Decretul Imperial din 24 august 1784, emis de împăratul Iosif al II-lea. (V. Protoc. Exibitarum pro 1785-1788, Arhivele statului Blaj; Nicolae Albu, Cea mai veche şcoală românească din judeţul Alba: şcoala de pe lângă Mănăstirea Măgina, Rev. APVLVM, arheologie, istorie, etnografie, p.465)

„Ca dovadă că a fost tot timpul o bună şcoală…, este cuprinsă în decretul împărătesc nr.2065/1785, socotită fiind, între celelalte 11 şcoli împărătești din Transilvania, o instituţie de cultură fruntaşă. Având totdeauna dascăli buni, la ea alergau tineri…, chiar de pe Târnave şi din alte părţi, căci se învăţa într-însa mai multă carte decât în şcolile naţionale – de obşte – sau diaceşti. Recunoscând-i-se meritele în propagarea culturii şi moralităţii în popor, decretul împărătesc din 24 august 1784 şi cel din aprilie 1785, o numără între mănăstirile cu drept de viaţă: pentru grija sufletelor şi învăţătura pruncilor. (V. Protoc. Exibitarum pro 1785-1788, Arhivele statului Blaj; Nicolae Albu, Cea mai veche şcoală românească din judeţul Alba: şcoala de pe lângă Mănăstirea Măgina, Rev. APVLVM, arheologie, istorie, etnografie, p.465)

Nicolae Albu, Cea mai veche şcoală românească din judeţul Alba: şcoala de pe lângă Mănăstirea Măgina, Rev. APVLVM, arheologie, istorie, etnografie, p.465