Cuvânt la Evanghelie – Adormirea Maicii Domnului 2022

La finalul Sfintei Liturghii din data de 15 august 2022, protos. Serafim Crucianu a rostit cuvântul de învățătură prin care a explicat cele două versete ale Evangheliei zilei, deosebit de importante pentru contextul actual: ”Maria partea cea bună și-a ales” și ”Fericiți sunt și cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și-l păzesc pe el”.

Primul verset, Maria partea cea bună și-a ales, a fost explicat prin îndemnul de a conștientiza că în orice clipă facem alegeri și ține de noi să facem alegerile cele mai bune – inclusiv să alegem ca în fiecare clipă să ne schimbăm viața în bine. Partea cea bună aleasă de Maria este cunoașterea învățăturii Mântuitorului Hristos din Evanghelie și trăirea vieții conform acesteia.

Credincioșii au fost îndemnați să facă o analiză atentă și profundă a conștiinței, a sufletului și a deciziilor luate, să se întrebe: În funcție de ce fac eu alegerile? Care sunt aspectele cele mai importante de care țin cont când iau decizii? Cine mă influențează cel mai mult în luarea deciziilor? Cum aleg? Aleg mai mult varianta Martei sau mai mult varianta Mariei? Oamenii sunt tot timpul în situația celor două personaje Marta și Maria, trebuie tot timpul să aleagă și este important să aleagă bine, pentru a crea un echilibru în viața lor și în mediul în care trăiesc, un echilibru între nevoile trupești și cele sufletești.

Al doilea verset, Fericiți sunt și cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și-l păzesc pe el, a fost explicat prin sublinierea deosebirilor dintre a cunoaște și a păzi cuvântul lui Dumnezeu. Cuvintele Mântuitorului îndeamnă credincioșii să cunoască învățătura evangheliei citind Sfânta Scriptură și scrierile care prezintă Viețile Sfinților și să pună în practică zi de zi ceea ce citesc.

Credincișii au fost îndemnați să trăiască după învățătura evangheliei și să înțeleagă că putem fi fericiți doar atunci când suntem în comuniune cu semenii și cu Dumnezeu, prin modul în care ne raportăm bine la orice moment din viață – toate gândurile să fie luminoase, toate trăirile inimii să fie curate, toate vorbele să fie înțelepte și echilibrate, toate faptele și acțiunile să fie bune și bine intenționate.

În cuvântul de învățătură, credincioșii au fost felicitați că au ales să fie prezenți la rugăciune și că au conștientizat importanța rugăciunii în viața lor, în relația cu semenii și în relația cu Dumnezeu. La final au primit îndemnul de a se ruga Maicii Domnului prin multă rugăciune, cu multă smerenie și evlavie.

Maica Domnului este cea mai grabnică ajutătoare în suferințele și necazurile sufletești și trupești pe care le trăim, în conflictele pe care le avem cu noi înșine, cu semenii și cu contextul în care trăim. De aceea este important să ne rugăm cu multă evlavie, cu multă credință, cu multă stăruință și multă convingere, iar Maica Domnului ne va ajuta în tot ceea ce ne este folositor pentru viața noastră.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *